ŠKOLENIA A SKÚŠKY

Školenie

Postup pri absolvovaní školenia nájdete - tu...

Skúška

Postup pri skúške je popísaný - tu...

Platba poplatku v kolkoch:

Predaj e-Kolkov zabezpečujú pošty - zoznam pôšt. Kolky kúpené v kolkomatoch rôznych úradov s preddefinovaným účelom použitia - kataster, rôzne osvedčenia, oprávnenia podľa usmernenia z MDV SR nie sú použiteľné).

Výnimkou je nákup v kolkomate priamo na MDV SR s IDkódom 1524)