AKÉ AUTOMOBILY MÔŽETE PRESTAVAŤ
NA LPG, CNG?

Dnes je už možné prestavbu na plyn vykonať do ľubovoľného motorového vozidla. Pred prestavbou zájdite poradiť na pracovisko montáže plynových zariadení, aké sú možnosti pokiaľ sa týka toho Vášho.

Oplatí sa prestavba na plyn?

Ak je prestavba Vášho vozidla na LPG, CNG auta schválená hromadne stačí iba s náležitými dokumentmi prestavbu zájsť na okresný úrad dopravy (OÚD). Prestavbu neodkladne oznámte OÚD do 7 dní.

V prípade jednotlivej prestavby je postup trochu zložitejší a je k dispozícii viac alternatív. Pred prestavbou sa zájdite poradiť na pracovisko montáže plynových zariadení.

Kde nájdete servis na prestavbu na LPG, CNG?

Prestavbu Vám smie realizovať len v SR oprávnený servis (pracovisko) na montáž LPG CNG systémov do vozidiel.

Oplatí sa prestavba na plyn?

Okrem nižšieho zaťaženia emisiami (najmä CO2 a častice) a zníženia závislosti od jedného druhu paliva - prináša prestavba na plyn i ekonomický profit.

V zahraničí rastie podiel spotreby tohto paliva, obavy zo zmien v spotrebnej dani nie sú opodstatnené. Politika EÚ sa opiera o tzv. "zelené" technológie a energiu.

Na výpočet úsporu môžete použiť túto tabuľku (vstupné údaje su v zelených políčkach)