OVERENIE VOZIDLA

Tu si môžete overiť kto vozidlo na LPG, NG prestaval a aká značka a typ plyn. zariadenia vo vozidle má byť. Platí to pre vozidlá od 07/2006.

Do políčka Overenie montáže v dolnej časti formulára na stránke www.datagas.sk zadajte VIN číslo z osvedčenia o evidencii Vášho vozidla.

  1. ak sa vozidlo v systéme nachádza - kontaktujte pracovisko, ktoré prestavbu vykonalo

  2. ak sa vozidlo v systéme nachádza, ale pracovisko už nemá oprávnenie postup nájdete tu...

  3. ak sa vozidlo v systéme nenachádza, postup nájdete tu... (bod B.)