OBCHODNÉ PODMIENKY

  • Cenník platný od 0.10.2022 - tu...

V cenníku od 1.10.2022 sú vzhľadom na zvyšujúce sa náklady spoločnosti na režijné, osobné, nákup služieb a tovaru od našich dodávateľov a ďalšie náklady upravené ceny o +10%

Zvýšenie cien sa netýka položiek prístupu do celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a distribúcie tlačív v C.1,C.2,C.3

  • Cenník platný od 01.05.2022 - tu...

V cenníku od 1.5.2022 sú vzhľadom na zvyšujúcu sa infláciu upravené ceny o +3,2% čo je miera inflácie za minulý rok zverejnená Štatistickým úradom SR.

Zvýšenie poplatkov za služby poskytované oprávneným osobám montáže plynových zariadení týkajúce sa prístupu do celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a distribúcie tlačív v C.1,C.2,C.3 je schválené rozhodnutím ministerstva dopravy a výstavby SR č. k.: 18030/2022/SCDPK/34236 zo dňa 25. 03. 202