Opis protokolu o montáži

Či je Vaše vozidlo zaevidované v informačnom systéme si môžete overiť na jeho hlavnej stránke.

Do políčka v dolnej časti formulára na stránke www.datagas.sk zadajte VIN číslo z osvedčenia o evidencii Vášho vozidla.

Postup ak sa vozidlo v databáze nachádza, ale pracovisko už nemá oprávnenie nájdete tu...

Postup ak sa vozidlo v databáze nenachádza, nájdete tu... pod bodom B.