INŠPEKCIA CNG/LNG NÁDRŽÍ

Zákon č. 106/2018 Z.z. priniesol povinnosť majiteľov vozidiel na plyn LNG resp. CNG nechať si vykonať inšpekciu nádrže(-í)  CNG resp. LNG. 

Pri nádržiach na CNG podlieha nádrž inšpekcii ak uplynula lehota 4 rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4ročných intervaloch. Pri nádržiach na LNG 10 rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 10 ročných intervaloch.

Overenie či bola na Vašom vozidle vykonaná inšpekcia nádrží nájdete na tejto stránke. 

Na stránke datagas.sk do políčka "Overenie inšpekcie" zadajte VIN vozidla. Nie je potrebné prihlásenie do systému.

 Legislatíva: v zákone č. 106/2018 Z.z v  § 133 a 134 a vo vyhláške č. 140/2018 Z.z. v § 31 až 39.

 Typy inšpekcií: