INŠPEKCIA CNG/LNG NÁDRŽÍ

Zákon č. 106/2018 Z.z. priniesol povinnosť majiteľov vozidiel na plyn LNG resp. CNG nechať si vykonať inšpekciu nádrže(-í) CNG resp. LNG.

Pri nádržiach na CNG podlieha nádrž inšpekcii ak uplynula lehota 4 rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4ročných intervaloch. Pri nádržiach na LNG 10 rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 1ročných intervaloch.

Overenie či bola na Vašom vozidle vykonaná inšpekcia nádrží nájdete na tejto stránke.

Legislatíva v § 133 a 134 a vo vyhláške č. 140/2018 Z.z. v § 31 až 39.