KONTAKT

CERTEST, s.r.o.

Technická služba MDPT SR pre montáž plynových zariadení

odbor IGAS 


Sídlo technickej služby: 

CERTEST, s.r.o, Dlhá 191/44, Žilina Bytčica


Email: 

certest(zavinac)certest(bodka)sk


Telefón:

Nevykonávame prestavby ani servis vozidiel. 

Prosíme aby ste otázky týkajúce sa vykonania prestavby, alebo servisu riešili najskôr priamo s pracoviskami - zoznam tu (vstup pre verejnosť)

Opisy protokolov o montáži - najskôr si prečítajte - tu...  00421-918-716756 (9:00-15:30)

Inšpekcia nádrží na LPG, CNG - zoznam tu... (9:00-15:30)


Ing. Viliam Šedo

riaditeľ spoločnosti, 00421-910-907667, certest(zavinac)certest(bodka)sk

Platia však aj pôvodné email adresy na domene igas.sk.


Ing. Július Csík

zástupca riaditeľa, overovanie pracovísk, 00421-910-907657, csik(zavinac)certest(bodka)sk


Mgr. Martin Vatrta

technik, školenia technikov, 00421-948 107 339, vatrta(zavinac)certest(bodka)sk


Ing. Zuzana Csíková

technik, distribúcia tlačív, fakturácia, csikova(zavinac)certest(bodka)sk


Michala Filová

technik, aut. inf. systém, evidencia montáží, technikov, pracovísk, opisy protokolov, technik(zavinac)certest(bodka)sk


Ďalšie údaje o spoločnosti:

IČO: 36 441 201

DIČ: 2022165959

IČ DPH: SK 2022165959 (od 1.11.2008)

Obchodný register: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č.: 17313/L, 

Živnostenský register: Číslo živnostenského registra: 580-34503