KONTAKT

IGAS, s.r.o.

Technická služba MDPT SR pre montáž plynových zariadení


Sídlo technickej služby:

IGAS, s.r.o, Dlhá 191/44, Žilina Bytčica


Email:

igas(zavinac)igas(bodka)sk


Telefón:

Nevykonávame prestavby ani servis vozidiel.

Prosíme aby ste otázky týkajúce sa vykonania prestavby, alebo servisu riešili najskôr priamo s pracoviskami - zoznam tu (vstup pre verejnosť)

Opisy protokolov o montáži - najskôr si prečítajte - tu... 00421-918-716756 (9:00-15:30)

Inšpekcia nádrží na LPG, CNG - zoznam tu... (9:00-15:30)


Ing. Viliam Šedo,

riaditeľ spoločnosti, 00421-910-907667, igas(zavinac)igas(bodka)sk


Ing. Július Csík,

zástupca riaditeľa, overovanie pracovísk, 00421-910-907657, csik(zavinac)igas(bodka)sk


Mgr. Martin Vatrta,

technik, školenia technikov, 00421-910-907687, vatrta(zavinac)igas(bodka)sk


Ing. Zuzana Csíková,

technik, distribúcia tlačív, fakturácia, 00421-918-716756, csikova(zavinac)igas(bodka)sk


Mgr. Darina Šedová,

technik, aut. inf. systém, evidencia montáží, technikov, pracovísk, opisy protokolov, technik(zavinac)igas(bodka)sk


Ďalšie údaje o spoločnosti:

IČO: 36 441 201

DIČ: 2022165959

IČ DPH: SK 2022165959 (od 1.11.2008)

Obchodný register: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č.: 17313/L,

Živnostenský register: Číslo živnostenského registra: 580-34503