Predpisy EHK-OSN

Všetky predpisy EHK-OSN nájdete tu... Vybrané predpisy týkajúce sa pohonu LPG, LNG a CNG nájdete v zozname nižšie

EHK OSN 110 — Jednotné ustanovenia pre homologizáciu: I. Špecifických komponentov motorových vozidiel používajúcich vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn (CNG) II. Vozidiel z hľadiska inštalovania špecifických komponentov homologizovaného typu za účelom používania stlačeného zemného plynu (CNG) vo svojom pohonnom systéme

EHK OSN 115 — Jednotné ustanovenia pre homologizáciu: I.špecifických retrofitných systémov LPG (skvapalnený ropný plyn) inštalovaných v motorových vozidlách používajúcich vo svojom pohonnom systéme LPG II.špecifických retrofitných systémov CNG (stlačený zemný plyn) inštalovaných v motorových vozidlách používajúcich vo svojom pohonnom systéme CNG

EHK OSN 67 — Jednotné ustanovenie pre: I. Homologizáciu špecifického zariadenia vozidiel kategórie M a M, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn II. Homologizáciu vozidiel kategórie M a N vybavených špecifickým zariadením umožňujúcim použiť skvapalnený ropný plyn vo svojom pohonnom systéme, vzhľadom na montáž takéhoto zariadenia

EHK OSN ENG predpisy — Predpisy EHK-OSN v angličtine

Predpisy EHK-OSN — Predpisy EHK-OSN v slovenčine