Predpisy EHK-OSN

EHK OSN 110  - Jednotné ustanovenia týkajúce sa schvaľovania:
I. Špecifických komponentov motorových vozidiel používajúcich vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn (CNG) a/alebo skvapalnený zemný plyn (LNG)
II. Vozidiel z hľadiska inštalovania špecifických komponentov homologizovaného typu za účelom používania stlačeného zemného plynu (CNG) a/alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) v ich pohonnom systéme

EHK OSN 115 - Jednotné ustanovenia pre homologizáciu:
I.špecifických retrofitných systémov LPG (skvapalnený ropný plyn) inštalovaných v motorových vozidlách používajúcich vo svojom pohonnom systéme LPG
II.špecifických retrofitných systémov CNG (stlačený zemný plyn) inštalovaných v motorových vozidlách používajúcich vo svojom pohonnom systéme CNG

EHK OSN 67 - Jednotné ustanovenia pre homologizáciu:
I. špecifických komponentov vozidiel kategórie M a N, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn LPG
II. vozidiel kategórie M a N vybavených špecifickým zariadením umožňujúcim použiť skvapalnený ropný plyn vo svojom pohonnom systéme, vzhľadom na montáž takéhoto zariadenia

EHK OSN 134 - Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel a ich komponentov vzhľadom na bezpečnostné charakteristiky vozidiel poháňaných vodíkom (HFCV)

nariadenie 2019/2144 príloha č. XIVZNÁŠANLIVOSŤ MATERIÁLOV VODÍKOVÉHO SYSTÉMU A TANKOVACIA KONCOVKA
Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel a ich komponentov vzhľadom na bezpečnostné charakteristiky vozidiel poháňaných vodíkom (HFCV)

EHK OSN predpisy v angličtine 

Predpisy EHK-OSN v slovenčine 

Predpisy EHK-OSN v češtine (platený prístup)