Kontrola auta na LPG,CNG

Je potrebný protokol o pravidelnej kontrole plyn. zariadenia LPG, CNG auta?

Pravidelná ročná kontrola plynového zariadenia v LPG, CNG vozidle v zákone ani v nadväzujúcej legislatíve nie je stanovená.

Neznamená to však že nie je potrebná - pozrite si sprievodnú dokumentáciu k LPG, CNG systému vo Vašom automobile a udržiavajte systém vozidla v ekonomickom a bezpečnom stave.

Je potrebná výmena nádrže na LPG po 10 rokoch?

V našej legislatíve je stanovené že vozidlo je nespôsobilé pokiaľ je prekročený termín periodickej skúšky plynovej nádrže na LPG CNG, vodíkovej.

Tento termín stanovuje výrobca nádrže. U LPG nádrže však výrobca nemá povinnosť ho uvádzať na štítku nádrže. 

Ak tam termín nie je uvedený - v súčasnosti neexistuje iná národná legislatíva definujúca 10 rokov na výmenu nádrže.

U CNG nádrže je v životnosť stanovená na minimálne 20 rokov. U tejto nádrže ho môžete nájsť v protokole o inšpekcii nádrže, alebo si ho veriť v informačnom systéme - tu....