Zoznam inšpekčných miest

Žilina

Igas s.r.o., Dlhá 191, Žilina
0910 907 667
Púchov
Tibor Holčík - Autoklinika, Mestečko 287, Mestečko
0948 847 827
Zvolen
Hatiar s.r.o., Hronská 5, Zvolen
Bratislava
A-Team SK s.r.o. Technická 7, 821 09 Bratislava
0910 354 445
Nitra
Motorgas s.r.o., Braneckého 25, Nitra
0908 705 574
Košice
Autostarko s.r.o., Budulovská 22, Moldava nad Bodvou
0910 907 657
Prešov


Miroslav Foltín - LPGcars, Slánska 55, Prešov
0910 907 657
PopradSelling s.r.o., Dostojevského 3995, Poprad
0910 907 657


Comments