Zoznam kontaktov pre vykonanie inšpekcie nádrže

Na inšpekciu si prineste osvedčenie o evidencii vozidla časť 2. (veľký technický preukaz)
Ak bolo vozidlo montované v Slovenskej republike tak aj protokol o montáži plynového zariadenia.

Žilinský kraj

Igas s.r.o.
v priestoroch fy PNEU STYLE s.r.o. (Premio pneuservis)
Kvačalova 11, Žilina
0904 232 686

Trenčiansky
v priestoroch fy Tibor Holčík - Autoklinika
Mestečko 287, Mestečko
0905 847 829

Bansko Bystrický
v priestoroch fy Hatiar s.r.o.
Hronská 5, Zvolen
0905 508 265

Bratislavský
v priestoroch fy A-Team SK s.r.o.
Technická 7, 821 09 Bratislava
0910 354 445

Nitriansky
v priestoroch fy Motorgas s.r.o.
Braneckého 25, Nitra
0908 705 574

Košickýv priestoroch fy Artevia, s.r.o.
Pri prachárni 5, Košice
0915865 490
Prešovský


v priestoroch fy Miroslav Foltín - LPGcars
Slánska 55, Prešov
0905 681 341

Prešovskýv priestoroch fy Selling s.r.o.
Dostojevského 3995, Poprad
0905 258 049


Mapa GoogleComments