Postup pri strate protokolu o montáži plyn. zariad

Aký je postup pri strate protokolu o montáži plynového zariadenia

Či má Vaše vozidlo plynové zariadenie (PZ) zaevidované si môžete overiť v informačnom systéme. Dozviete sa tu kto vozidlo prestaval a akú značku a typ PZ vo vozidle máte mať.

Do políčka v dolnej časti formulára na stránke www.datagas.sk zadajte VIN číslo z osvedčenia o evidencii Vášho vozidla.

Postup ak sa vozidlo v databáze nachádza, ale pracovisko už nemá oprávnenie nájdete tu...

Postup ak sa vozidlo v nenachádza, nájdete tu...