Výmena nádrže

Výmenu nádrže smie vykonať oprávnené pracovisko montáže plynových zariadení, alebo  v prípade že ide o továrenskú montáž autorizovaná opravovňa príslušnej značky.

Doklad o výmene:

Vzor dokumentu