Schválené typy

Zoznam  NÁRODNých schválení

Tieto zoznamy sú dostupné na www.datagas.sk v module Číselníky, Montáže typy.  Sú prístupné aj verejnosti.

Filtrujte vpísaním textu do políčiek Značka vozidla Obch. názov vozidla Druh vozidla. V políčku Popis typu vozidla sa dá filtrovať aj na typ motora.

Zoznam  schválení podľa EHK OSN 115 (retrofit)

V zozname schválení je možné postupne vyhľadávať podľa motora, značky...

Za správnosť tohto zoznamu neručíme. Údaje dodali zástupcovia výrobcu tej ktorej značky plynového zariadenia.

 Na celú obrazovku externý odkaz - tu...