OSVEDČENIE TECHNIKA

Postup pri získaní osvedčenia technika ktoré je jednou z požiadaviek je popísaný tu...