Montáž prI dovoze

Ak na jednotlivo dovezenom vozidle ako novom vozidle, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte alebo v zmluvnom štáte, alebo ako ojazdenom vozidle bola vykonaná prestavba, hromadná prestavba alebo iná technická zmena plynovým zariadením LPG resp CNG postupuje sa podľa vyhl. 131/2018 Z.z. - §21 ods.4 - klikni tu...