Ďalšie záznamy na protokole

Dátum zverejnenia: 2.9.2015 11:54:32

V novej verzii inform. systému môžete využiť 5 ďalších záznamov. Dva na 1. strane a tri na rube tlačiva. Zapíšte ich pomocou formulára, ku ktorému sa dostanete priamo z riadku so záznamom o protokole prostredníctvom príslušnej ikony, alebo otvorením záznamu na úpravy cez záložku "Ďalšie záznamy".

Využitie:

  • oprava nesprávne vypísaných údajov

  • výmena nádrže po skončení životnosti

  • pokiaľ budú schválené príslušné metodické pokyny výmena i ďalších vybraných prvkov, s obmedzenou životnosťou

Tlač:

  • ďalší záznam môžete dotlačiť do originálu protokolu

  • po vyplnení ď. záznamu môžete vytlačiť i kompletný opis protokolu na ďalšie tlačivo

Pri občasnom využívaní doporučujeme si pred tlačou urobiť skúšobný výtlačok.