Ďalšie záznamy - podpis technika

Dátum zverejnenia: 6.12.2016 14:35:48

V prípade, že do protokolu, dopĺňate "Ďalšie záznamy" je potrebné ich doplniť podpisom technika a odtlačkom pečiatky pracoviska.