11. ročník seminára: Prestavba vozidiel na pohon plynom LPG, NG

11. ročník seminára Prestavba vozidiel na pohon plynom LPG, NG sa uskutoční 08.06.2022 v Dome kultúry, Májová 7, 013 11 Lietavská Lúčka

Program:

1. Národný retrofit - prvé skúsenosti s novou legislatívou

2. Vyhodnotenie roku 2021, štatistiky prestavieb

3. Prvé skúsenosti s priebežnými overeniami a dozormi

4. Diskusia

Rečníci:

MDV SR - zmeny v legislatíve a EHK predpisoch

Ing. Viliam Šedo IGAS, s.r.o. - štatistiky 2022, zmeny v informačnom systéme

Ing. Július Csík IGAS, s.r.o. - aktuálne k priebehu prvotného a priebežného overovania