Zmena názvu spoločnosti

dovoľujeme si Vám informovať, že IGAS, s.r.o (IČO 36441201) bola po zlúčení so spoločnosťou CERTEST, s.r.o. premenovaná na CERTEST, s.r.o.

Činnosť, ktorú vykonávala spoločnosť IGAS, s.r.o. bude prevádzkovaná organizačnou zložkou spoločnosti pod názvom "Odbor IGAS".

Žiadne iné údaje - kontaktné, IČO, DIČ, IČ DPH, č. účtu atď. neboli zmenené.

Naďalej je dostupná i elektronická komunikácia na všetkých pôvodných emailových adresách.