POVERENIE MDPT SR

IGAS, s.r.o. je poverenou technickou službou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pre montáž plynových zariadení (LPG, CNG).

Zmena poverenia: