AKREDITÁCIA

Našej organizácii bolo udelené akreditačné osvedčenie o plnení podmienok normy ISO/IEC 17020 č. I-026 zo dňa 30.6.2006 na vykonávanie inšpekčnej činnosti:

  • inšpekcia plnenia podmienok na pracovisku na prestavbu automobilov na pohon plynným palivom

Akreditáciu vykonala SNAS - Slovenská národná akreditačná služba, ktorá je členom medzinárodných organizácií IAF a ILAC.

Dokumenty o našej akreditácii nájdete na stránke SNAS:

  • osvedčenie č. I-026 - viac

Prípadne využite hľadanie, ktoré je súčasťou stránky SNAS.