Doklad k prestavbe na plyn pred 07/2006

Aj prestavbám áut na plyn pre týmto termínom bol vystavovaný doklad obdobný ako dnešný protokol. V tom čase mal názov:

"Potvrdenie o technickej spôsobilosti plynového zariadenia"

Vzhľad protokolu:

str. 2

Vydanie opisu potvrdenia

Opis Potvrdenia o technickej spôsobilosti plynového zariadenia žiadajte u pracoviska, ktoré prestavbu v tom čase vykonalo, pokiaľ ju má v archíve.