Zmena označovania LPG A NG vozidiel

grafiCKÉ ZMENY

U LPG, CNG, LNG vozidiel došlo  v predpisoch EHK OSN od 06/2022 k úprave vzhľadu identifikačného označenia na:

Značka pre vozidlá s alt. pohonom Benzín + LPG

Značka pre vozidlá s alt. pohonom Nafta+ LPG

Značka pre vozidlá s alt. pohonom len LPG

Do predpisu EHK OSN 67-04 boli zapracované požiadavky  normy ISO 17840-4:2018

U CNG vozidiel došlo k obdobným úpravám v označení.

Značka pre vozidlá s alt. pohonom Benzín + CNG

Značka pre vozidlá s alt. pohonom Nafta+ CNG

Značka pre vozidlá s alt. pohonom len CNG

U LNG vozidiel došlo k obdobným úpravám v označení.

Značka pre vozidlá s alt. pohonom Nafta+ LNG

Značka pre vozidlá s alt. pohonom Benzín + LNG

Značka pre vozidlá s alt. pohonom len na LNG

Farba písmen a okraja je stanovená ako biela reflexná (u LNG reflexná zelená). Šírka značky: > 110 mm, výška značky: > 80 mm

U identifikačných značiek môžu vzniknúť aj iné kombinácie s alternatívnym palivom (logo v hornej časti).

ZMENY v umiestnení nálepky

Podľa EHK OSN 67-04:

Vozidlá kategórií M2/N2 a M3/N3 musia byť označené v súlade s prílohou 17. (viď obr. vyššie na tejto westránke)

17.1.8.2. Tieto značky musia byť umiestnené na prednej časti vozidla a na ľavej aj pravej strane vozidla; značky na boku musia byť umiestnené v blízkosti prednej časti dverí. Ak nie sú predné dvere, značka sa umiestni do prvej tretiny dĺžky vozidla. Okrem toho pre vozidlá kategórií M2 a M3 sa značka musí umiestniť na zadnú časť vozidla.".

Podľa EHK OSN 110-05:

Vozidlá kategórií M2/N2 a M3/N3 vybavené systémom CNG musia byť označené v súlade s prílohou 6 (viď obr. vyššie na tejto westránke).

18.1.8.2. Vozidlá kategórií M2/N2 a M3/N3 vybavené systémom LNG musia byť označené v súlade s prílohou 7. (viď obr. vyššie na tejto westránke).

18.1.8.3. Na prednej časti vozidla a na ľavej aj pravej strane musia byť umiestnené tieto značky na boku vozidla; značky na boku musia byť umiestnené v blízkosti predných dverí. Ak nie sú predné dvere, značka sa umiestni v prvej tretine dĺžky vozidla. Okrem toho sa v prípade vozidiel kategórií M2 a M3 značka umiestni na zadnú časť vozidla.