PRACOVISKÁ‎ > ‎

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

Predaj e-Kolkov zabezpečujú pošty - zoznam pôšt. Kolky kúpené v kolkomatoch rôznych úradov s preddefinovaným účelom použitia - kataster, rôzne osvedčenia, oprávnenia podľa usmernenia z MDV SR nie sú použiteľné) Výnimkou je nákup v kolkomate priamo na MDV SR s IDkódom 1524)

Informácia o úhrade správnych poplatkov na stránke MDV SR. (pozn. 17.7.17, na stránke sú niekt. údaje zastaralé - napr. platba na účet MDV SR už nie je možná, je zrušený)

Plán školení 2017

uverejnené 10. 2. 2016, 6:02 používateľom info igas   [ aktualizované 6. 6. 2017, 8:17 ]

Technická služba IGAS, s.r.o. Vám oznamuje, že:
  • Doškoľovací kurz technikov montáže PZ na palivo LPG sa uskutoční: 29.6.2017 so začiatkom o 9:00 hod. (budova SETA Tehelne, Bytčická 89, Žilina)

  • Základné školenie technikov montáže PZ na palivo LPG sa uskutoční: 27.6-29.6.2017 so začiatkom o 9:00 hod. (budova SETA Tehelne, Bytčická 89, Žilina)

  • Doškoľovací kurz technikov montáže PZ na palivo CNG sa uskutoční: -----
    (budova SETA Tehelne, Bytčická 89, Žilina)

1-1 of 1