PRACOVISKÁ‎ > ‎

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

Predaj e-Kolkov zabezpečujú pošty - zoznam pôšt. Kolky kúpené v kolkomatoch rôznych úradov s preddefinovaným účelom použitia - kataster, rôzne osvedčenia, oprávnenia podľa usmernenia z MDV SR nie sú použiteľné) Výnimkou je nákup v kolkomate priamo na MDV SR s IDkódom 1524)

Informácia o úhrade správnych poplatkov na stránke MDV SR. (pozn. 17.7.17, na stránke sú niekt. údaje zastaralé - napr. platba na účet MDV SR už nie je možná, je zrušený)

Plán školení 2017

uverejnené 10. 2. 2016, 6:02 používateľom info igas   [ aktualizované 5. 12. 2017, 5:32 ]

Technická služba IGAS, s.r.o. Vám oznamuje, že:
  • Doškoľovací kurz technikov montáže PZ na palivo LPG sa uskutoční:
    00.00
    .2017 so začiatkom o o 00:00 hod. (budova ....., ...., ...)

  • Základné školenie technikov montáže PZ na palivo LPG sa uskutoční: 

  • Doškoľovací kurz technikov montáže PZ na palivo CNG sa uskutoční: 
Pokiaľ máte záujem o školenie a nie je  aktuálne uvedený dátum školenia napíšte nám.

1-1 of 1