OVERENIE INŠPEKCIE  CNG, LNG NÁDRŽE


Informáciu či bola na Vašom vozidle vykonaná inšpekcia CNG, LNG nádrží získate po vyplnení VIN čísla v časti "Overenie inšpekcie" na tejto stránke. 

https://www.datagas.sk