INŠPEKCIA CNG/LNG NÁDRŽÍ

Zákon č. 106/2018 Z.z. priniesol povinnosť majiteľov vozidiel na plyn LNG resp. CNG nechať si vykonať inšpekciu nádrže(-í)  CNG resp. LNG. Pri nádržiach na CNG podlieha nádrž inšpekcii ak uplynula lehota 4 rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4ročných intervaloch.
Pri nádržiach na LNG podlieha nádrž inšpekcii ak uplynula lehota 1 rok od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 1ročných intervaloch.
Podrobnosti v zákone v § 133 a 134 a vo vyhláške č. 140/2018 Z.z. v § 31 až 39.
Túto povinnosť je u Technickej služby je potrebné zabezpečiť do 20.5.2019, dokedy je prechodné obdobie viď § 170 ods. 26. Technická služba to vykonáva na základe §77. Náklady na inšpekciu sú vyčíslené v cenníku v kapitole E. tu...
Zabezpečte si kontrolu včas, aby ste sa vyhli časovému stresu pred Vašou najbližšou technickou kontrolou. Kontaktujte nás.


Comments