INŠPEKCIA CNG/LNG NÁDRŽÍ

Zákon č. 106/2018 Z.z. priniesol povinnosť majiteľov vozidiel na plyn LNG resp. CNG nechať si vykonať inšpekciu nádrže(-í)  CNG resp. LNG. 
Zákon to popisuje v § 133 a 134. Podrobnosti sú potom vo vyhláške č. 140/2018 Z.z. v § 31 až 39.
Túto povinnosť je potrebné zabezpečiť do 20.5.2019, dokedy je prechodné obdobie.
Zabezpečte si kontrolu včas, aby ste sa vyhli časovému stresu pred Vašou najbližšou technickou kontrolou. Kontaktujte nás.


Comments