INŠPEKCIA CNG/LNG NÁDRŽÍ

Zákon č. 106/2018 Z.z. priniesol povinnosť majiteľov vozidiel na plyn LNG resp. CNG nechať si vykonať inšpekciu nádrže(-í)  CNG resp. LNG. Pri nádržiach na CNG podlieha nádrž inšpekcii ak uplynula lehota 4 rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4ročných intervaloch.
Pri nádržiach na LNG podlieha nádrž inšpekcii ak uplynula lehota 1 rok od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 1ročných intervaloch.
Podrobnosti v zákone v § 133 a 134 a vo vyhláške č. 140/2018 Z.z. v § 31 až 39.
Túto povinnosť je u Technickej služby je potrebné zabezpečiť do 20.5.2019, dokedy je prechodné obdobie viď § 170 ods. 26. Technická služba to vykonáva na základe §77. Náklady na inšpekciu sú vyčíslené v cenníku v kapitole E. tu...
Zabezpečte si kontrolu včas, aby ste sa vyhli časovému stresu pred Vašou najbližšou technickou kontrolou. 
Zoznam inšpektorov nájdete tu...
Overenie či bola na Vašom vozidle vykonaná inšpekcia nádrží nájdete na tejto stránke.