PRACOVISKÁ‎ > ‎

POSTUP PRI ZRIAĎOVANÍ PRACOVISKA

Postup pri zriaďovaní pracoviska montáže plynových zariadení je upravený v § 88 zákona.
Vybavenie pracoviska upravuje vyhláška č.578/2006 Z.z.: priestorové  tu..., technologické tu...
Postup pri získaní osvedčenia technika je popísaný v § 91 zákona.
Comments