PRACOVISKÁ

Zoznam pracovísk montáže LPG, CNG

Na stránku vstúpte "ako verejnosť" kliknutím na "Vstúpiť do systému".

Datgas vstup do systemu pre verejnost
Pri filtrovaní môžete použiť mapku.


Nový zákon o prevádzke vozidiel schválený

uverejnené 16. 4. 2018, 0:35 používateľom info igas   [ aktualizované 16. 4. 2018, 0:40 ]

Čas platnosti súčasnej legislatívy o prevádzke vozidiel sa dá rátať už len na týždne. V zbierke bol zverejnený zákon č. 106/2018 Z.z.nahradzujúci našu starú známu 725-tku z roku 2006. Po vydaní vyhlášok a metodických pokynov pripravíme stretnutie pre všetky pracoviská.
Zverejnenú verziu nového zákona možno nájsť tu.

Nová funkcia v Datagase

uverejnené 11. 12. 2017, 5:23 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 11. 12. 2017, 5:26 ]

V Datagase pribudla nová funkcia, ktorá vďaka prepojeniu na JISCD prináša jednoznačnejšiu identifikáciu vozidla a menej vyplňovania pre pracoviská.
Funguje to tak, že vyplníte len evidenčné číslo vozidla (bez pomlčky a medzier) a systém si pri prechode do ďalšieho políčka vyhľadá vozidlo. Vyplní pritom väčšiu časť údajov ako napr. VIN číslo, Typ vozidla,Ident.číslo motora (typ), objem, otáčky a emisie.
Tento postup pracoviskám uľahčí prácu a vylúči chyby pri zadávaní napr. VIN čísla.

Pre potrebu aby bol tento postup kompatibilný s predchádzajúcimi dátami, zostalo zatial u jednotlivej prestavby potrebné ručne vybrať Značka a obchod. názov vozidla .

8. ročník seminára: Prestavba vozidiel na pohon plynom LPG, NG

uverejnené 26. 9. 2017, 6:34 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 12. 10. 2017, 8:48 ]

Termín:    streda 20.09.2017
Miesto:    Dom kultúry, Májová 7, 013 11  Lietavská Lúčka   
Program - témy:
       1. Pripravované legislatívne zmeny
       2.Vyhodnotenie rokov 2016 a 2017, štatistiky prestavieb podľa značky a typu systémov, podľa značiek vozidie
        3. Informačný systém datagas - nové vlastnosti, spôsob zápisu v špecifických prípadoch zmien

Zápis zo seminára najdete tu....
Prezentáciu - Štatistiky 2016-17, Rôzne - tu....
Zákony a vyhlášky prezentované v pripravovanej podobe - tu...

Nový zákon a predpisy v pripomienkovacom konaní

uverejnené 6. 9. 2017, 4:18 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 6. 9. 2017, 4:19 ]

Nová legislatíva platná od polovice budúceho roka sa nachádza na tomto odkaze:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/623

Vyhlášky z ktorých je pre našu oblasť dôležitá najmä vyhláška s pracovným číslom 10 sa nachádzajú na:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-623

Obsaditeľnosť

uverejnené 21. 2. 2017, 8:31 používateľom Viliam Šedo

Pri vozidlách kategórie M1 je počet miest na sedenie obmedzený podľa vzorca:
Obsaditeľnosť (súčet počtu miest na sedenie) =  (najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla
– (prevádzková hmotnosť  vozidla  po  prestavbe -75))  / 75. 
Z výslednej  hodnoty  obsaditeľnosti  je  potrebné  uvažovať  len celočíselnú hodnotu. Ak je táto nižšia ako pôvodná obsaditeľnosť (súčet počtu miest na sedenie vozidla pred prestavbou – údaje uvedené OE), stanoví sa ako nová obsaditeľnosť vozidla.

Pri vozidlách kategórie N1 je počet miest na sedenie obmedzený podľa vzorca:
Mcelk – (Mprev + N x 68) > N x 68
Mcelk – najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla z OE
Mprev  – prevádzková hmotnosť vozidla zvýšená o hmotnosť plynového zariadenia
N – počet miest na sedenie z OE – 1
Pri prestavbe vozidiel kategórie N1 montážou plynového zariadenia platí, že ak prevádzková hmotnosť vozidla
po prestavbe nie je postačujúca pre splnenie vyššie uvedenej nerovnosti, je nutné rátať so znížením počtu miest
na sedenie aj napriek tomu, že podľa vzorca na výpočet obsaditeľnosti vychádza pôvodná obsaditeľnosť.

Ďalšie záznamy - podpis technika

uverejnené 6. 12. 2016, 6:35 používateľom Viliam Šedo

V prípade, že do protokolu, dopĺňate "Ďalšie záznamy" je potrebné ich doplniť podpisom technika a odtlačkom pečiatky pracoviska.

Základné školenie, doškoľovací kurz

uverejnené 14. 10. 2016, 1:24 používateľom info igas   [ aktualizované 6. 6. 2017, 8:18 ]

Technická služba IGAS, s.r.o. Vám oznamuje, že:
 • Doškoľovací kurz technikov montáže PZ na palivo LPG sa uskutoční: 29.6.2017 so začiatkom o 9:00 hod. (budova SETA Tehelne, Bytčická 89, Žilina)

 • Základné školenie technikov montáže PZ na palivo LPG sa uskutoční: 27.6-29.6.2017 so začiatkom o 9:00 hod. (budova SETA Tehelne, Bytčická 89, Žilina)

 • Doškoľovací kurz technikov montáže PZ na palivo CNG sa uskutoční: -----
  (budova SETA Tehelne, Bytčická 89, Žilina)

Plán školení 2017

uverejnené 10. 2. 2016, 5:59 používateľom info igas   [ aktualizované 7. 12. 2016, 5:37 ]

V  rubrike "Pracoviská" "Školenia a skúšky" bol pridaný plán školení na rok 2017 - klikni tu....

Zmena Vyhlášky č. 578/2006 Z. z.

uverejnené 4. 1. 2016, 8:34 používateľom Viliam Šedo

V zbierke zákonov bola zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 450/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška nadobúda účinnosť 1.1.2016.

Zmeny, ktoré sa dotknú vykonávania prestavieb montáží:

1. V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „c) GPS súradnice pracoviska montáže plynových zariadení.“.

2. V § 25 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „g) príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. c) k príslušnému pracovisku montáže plynových zariadení.“

3. V § 95 sa odsek 3 dopĺňa písmenom w), ktoré znie: „w) poradové číslo opisu Protokolu o montáži plynového zariadenia.“. 

4. § 103 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: „(3) Pri vystavení opisu protokolu o montáži plynové- ho zariadenia sa v opise vyznačí poradové číslo protokolu o montáži plynového zariadenia a potvrdí sa podpisom technika montáže plynových zariadení a odtlačkom pečiatky oprávnenej osoby alebo podpisom konateľa poverenej technickej služby montáže plynových zariadení a odtlačkom pečiatky pri zániku oprávnenej osoby montáže plynových zariadení.“.

Tlač protokolov montáže - nastavenie

uverejnené 2. 9. 2015, 4:55 používateľom info igas   [ aktualizované 4. 1. 2016, 10:16 používateľom Viliam Šedo ]

Vzhľadom na skutočnosť, že často dochádza k problémom pri tlači protokolu o montáži, zverejňujeme znovu starší článok, ktorý popisuje správne nastavenie. 
Mozilla Firefox v najnovšej verzii nastavila ako východzí spôsob zobrazenia a tlače *.pdf dokumentov svoj vstavaný prehliadač, namiesto možnosti tlačiť protokol cez Adobe Acrobat Reader. Rovnako je to u ďalších - Chrome, Opera.

Viacerí technici nás upozornili, že po poslednej aktualizácii internetového prehliadača Mozilla Firefox na verziu 19.0 sa vyskytol problém pri tlači protokolu o montáži. 
Mozilla Firefox v najnovšej verzii nastavila ako východzí spôsob zobrazenia a tlače *.pdf dokumentov svoj vstavaný prehliadač, namiesto možnosti tlačiť protokol cez Adobe Acrobat Reader. 
Vzhľadom k tomu, že pri tlači z tohto firefoxovského tlačového programu nie je možné správne nastaviť rozmery tlače a text protokolu je posunutý tak, že nezapadá do jednotlivých okienok, je potrebné zmeniť nastavenie vo Firefoxe tak, aby sa pri tlači otváral opäť do Adobe Readeru. 
Nastavenie vykonáte nasledovne:

 • v ľavom hornom rohu sa nachádza ikona s názvom Firefox, alebo textové menu

 • po kliknutí na ikonu sa otvorí menu, v ktorom kliknete na „Možnosti", alebo sa k nemu dostanete cez menu "Nástroje", "Možnosti"

 • otvorí sa vám nové okno s názvom Možnosti, kde si vyberiete záložku"Aplikácie"

 • do vyhľadávacieho riadku napíšte "pdf"

 • pod vyhľad. riadkom sa Vám zobrazí lišta "Súbory portable document format (PDF)" a v riadku vedľa neho máte možnosť vybrať si z viacerých akcií

 • tu si vyberiete možnosť "Použiť Adobe Acrobat (v aplikácii Firefox)"

Po tejto úprave budete tlačiť ako predtým kliknutím na ikonu tlačiarne na nástrojov v lište v dolnej okne prehliadača.

        

Ďalšou alternatívou je vybrať si "Vždy sa opýtať" a nechať dokument zobraziť v externom programe a pri dialógu čo s dokumentom vybrať si Adobe Acrobat Reader, alebo napr. Foxit reader.


1-10 of 12