PRACOVISKÁ

Zoznam pracovísk montáže LPG, CNG

Na stránku vstúpte "ako verejnosť" kliknutím na "Vstúpiť do systému".

Datgas vstup do systemu pre verejnost
Pri filtrovaní môžete použiť mapku.


Zmena sídla a adresy

uverejnené 6. 8. 2018, 22:57 používateľom info igas

V obchodnom registri bola zmenená adresa sidla firmy na adresu na ktorej sme mali prevádzku: IGAS, s.r.o, Dlhá 191/44, Žilina. 

Úprava cenníka

uverejnené 13. 6. 2018, 7:00 používateľom info igas   [ aktualizované 21. 6. 2018, 6:00 používateľom Viliam Šedo ]

V cenníku došlo k nasledovným úpravám:
V celom texte aktualizovaná legislatíva, doplnenie položky A5 opakovaná skúška technika, B6 - opakované overenie pracoviska v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z., C3a4 nové typy tlačív položka,  C13  zmena vlastníka záznamu o MPZ v IS, C14 ručné opravy v MPZ v IS a C15 vyjadrenia k dôveryhodnosti

Úpravy zahŕňajú najmä náklady na úpravy informačného systému vyvolaného zmenami, pokrytie nákladov na opakované skúšky a nové činnosti, ktoré priniesli legislatívne zmeny v zákone č.106/2018 Z.z. a vyhlášky 140/2018 Z.z.
Cenník tu...

9. ročník seminára: Prestavba vozidiel na pohon plynom LPG, NG

uverejnené 6. 6. 2018, 0:41 používateľom info igas

Termín:    utorok 05.06.2018
Miesto:    Dom kultúry, Májová 7, 013 11  Lietavská Lúčka   
Program - témy:
       1. Legislatívne zmeny v oblasti schvaľovania prestavieb, iná technická zmena
       2. Prezentácia

Prezentáciu -
Ing. Demek MDV SR - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a jeho vykonávacie vyhlášky, tu...
Ing. Šedo IGAS, s.r.o. - Novinky v zákone č. 106/2018 a vyhláške č. 140/2008 Z.z., štatistiky 2017, 18 - tu...

Z diskusie: (tu... uz coskoro)


Nová vyhláška v platnosti

uverejnené 21. 5. 2018, 8:12 používateľom Viliam Šedo

V zbierke bola zverejnená vyhláška č. 140/2018 Z.z.nahradzujúca súčasne dve  vyhlášky 29/2006 a 578/2006 Z.z. .
Zverejnenú verziu vyhlášky možno nájsť tu alebo na našej stránke v kategórii "Legislatíva, dokumenty". Je platná od 20.5.2018.

Nový zákon o prevádzke vozidiel schválený

uverejnené 16. 4. 2018, 0:35 používateľom info igas   [ aktualizované 16. 4. 2018, 0:40 ]

Čas platnosti súčasnej legislatívy o prevádzke vozidiel sa dá rátať už len na týždne. V zbierke bol zverejnený zákon č. 106/2018 Z.z.nahradzujúci našu starú známu 725-tku z roku 2006. Po vydaní vyhlášok a metodických pokynov pripravíme stretnutie pre všetky pracoviská.
Zverejnenú verziu nového zákona možno nájsť tu.

Nová funkcia v Datagase

uverejnené 11. 12. 2017, 5:23 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 11. 12. 2017, 5:26 ]

V Datagase pribudla nová funkcia, ktorá vďaka prepojeniu na JISCD prináša jednoznačnejšiu identifikáciu vozidla a menej vyplňovania pre pracoviská.
Funguje to tak, že vyplníte len evidenčné číslo vozidla (bez pomlčky a medzier) a systém si pri prechode do ďalšieho políčka vyhľadá vozidlo. Vyplní pritom väčšiu časť údajov ako napr. VIN číslo, Typ vozidla,Ident.číslo motora (typ), objem, otáčky a emisie.
Tento postup pracoviskám uľahčí prácu a vylúči chyby pri zadávaní napr. VIN čísla.

Pre potrebu aby bol tento postup kompatibilný s predchádzajúcimi dátami, zostalo zatial u jednotlivej prestavby potrebné ručne vybrať Značka a obchod. názov vozidla .

8. ročník seminára: Prestavba vozidiel na pohon plynom LPG, NG

uverejnené 26. 9. 2017, 6:34 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 12. 10. 2017, 8:48 ]

Termín:    streda 20.09.2017
Miesto:    Dom kultúry, Májová 7, 013 11  Lietavská Lúčka   
Program - témy:
       1. Pripravované legislatívne zmeny
       2.Vyhodnotenie rokov 2016 a 2017, štatistiky prestavieb podľa značky a typu systémov, podľa značiek vozidie
        3. Informačný systém datagas - nové vlastnosti, spôsob zápisu v špecifických prípadoch zmien

Zápis zo seminára najdete tu....
Prezentáciu - Štatistiky 2016-17, Rôzne - tu....
Zákony a vyhlášky prezentované v pripravovanej podobe - tu...

Nový zákon a predpisy v pripomienkovacom konaní

uverejnené 6. 9. 2017, 4:18 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 6. 9. 2017, 4:19 ]

Nová legislatíva platná od polovice budúceho roka sa nachádza na tomto odkaze:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/623

Vyhlášky z ktorých je pre našu oblasť dôležitá najmä vyhláška s pracovným číslom 10 sa nachádzajú na:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-623

Obsaditeľnosť

uverejnené 21. 2. 2017, 8:31 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 13. 5. 2019, 6:28 používateľom info igas ]

Pri vozidlách kategórie M1 je počet miest na sedenie obmedzený podľa vzorca:
Obsaditeľnosť (súčet počtu miest na sedenie) =  (najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla
– (prevádzková hmotnosť  vozidla  po  prestavbe -75))  / 75. 
Z výslednej  hodnoty  obsaditeľnosti  je  potrebné  uvažovať  len celočíselnú hodnotu. Ak je táto nižšia ako pôvodná obsaditeľnosť (súčet počtu miest na sedenie vozidla pred prestavbou – údaje uvedené OE), stanoví sa ako nová obsaditeľnosť vozidla.

Pri vozidlách kategórie N1 je počet miest na sedenie obmedzený podľa vzorca:
Mcelk – (Mprev + N x 68) > N x 68
Mcelk – najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla z OE
Mprev  – prevádzková hmotnosť vozidla zvýšená o hmotnosť plynového zariadenia
N – počet miest na sedenie z OE – 1
Pri prestavbe vozidiel kategórie N1 montážou plynového zariadenia platí, že ak prevádzková hmotnosť vozidla
po prestavbe nie je postačujúca pre splnenie vyššie uvedenej nerovnosti, je nutné rátať so znížením počtu miest
na sedenie aj napriek tomu, že podľa vzorca na výpočet obsaditeľnosti vychádza pôvodná obsaditeľnosť.

Výpočet obsaditeľnosti tu...

Ďalšie záznamy - podpis technika

uverejnené 6. 12. 2016, 6:35 používateľom Viliam Šedo

V prípade, že do protokolu, dopĺňate "Ďalšie záznamy" je potrebné ich doplniť podpisom technika a odtlačkom pečiatky pracoviska.

1-10 of 16