PRACOVISKÁ‎ > ‎

FOTO, OBRÁZKY

Vyberte si vhodnú kategóriu zo zoznamu.

 Poverenie MDPT SR

     Poverenie IGAS, s.r.o. - technická služba ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií


  

 Tlačivá protokolov

    Vzory tlačív protokolov používaných pri montáži plynového zariadenia LPG, CNG
        

 Označenie pracoviska

 Značenie pracoviska montáže plynových zariadení LPG a CNG - tabule podľa Vyhlášky č. 29/2005 Z.z.


Pozn. došlo k zmene označenia u CNG pracoviska na NG. Staré označenia sú platné do konca roku 2016.

Nové autá s plynom

Automobily od výrobcu postavené na pohon plynom LPG, CNG, vodík, bioplyn
   

Rôzne obrázky

Rôzne obrázky - logá, symboly a pod.Comments