PRACOVISKÁ‎ > ‎

Ďalšie záznamy na protokole

uverejnené 2. 9. 2015, 4:54 používateľom info igas
V novej verzii inform. systému môžete využiť 5 ďalších záznamov. Dva na 1. strane a tri na rube tlačiva. Zapíšte ich pomocou formulára, ku ktorému sa dostanete priamo z riadku so záznamom o protokole prostredníctvom príslušnej ikony, alebo otvorením záznamu na úpravy cez záložku "Ďalšie záznamy".
Využitie:
  • oprava nesprávne vypísaných údajov
  • výmena nádrže po skončení životnosti
  • pokiaľ budú schválené príslušné metodické pokyny výmena i ďalších vybraných prvkov, s obmedzenou životnosťou
Tlač:
  • ďalší záznam môžete dotlačiť do originálu protokolu
  • po vyplnení ď. záznamu môžete vytlačiť i kompletný opis protokolu na ďalšie tlačivo
Pri občasnom využívaní doporučujeme si pred tlačou urobiť skúšobný výtlačok.
Comments