PRACOVISKÁ‎ > ‎

Ďalšie záznamy - podpis technika

uverejnené 6. 12. 2016, 6:35 používateľom Viliam Šedo
V prípade, že do protokolu, dopĺňate "Ďalšie záznamy" je potrebné ich doplniť podpisom technika a odtlačkom pečiatky pracoviska.
Comments