PRACOVISKÁ‎ > ‎

10. ročník seminára: Prestavba vozidiel na pohon plynom LPG, NG

uverejnené 29. 10. 2019, 6:27 používateľom info igas   [ aktualizované 21. 11. 2019, 5:25 používateľom Viliam Šedo ]
10. ročník seminára Prestavba vozidiel na pohon plynom LPG, NG sa uskutočnil 15. 11.2019 v Dome kultúry, Májová 7, 013 11  Lietavská Lúčka   


Program:

       

1. Národný retrofit - prvé skúsenosti s novou legislatívou
2. Vyhodnotenie rokov 2018 a 2019, štatistiky prestavieb podľa značky a typu systémov, podľa značiek vozidiel
3. Prvé skúsenosti s priebežnými overeniami a dozormi
4. Diskusia

Rečníci:

Ing. Demek MDV SR - Skúsenosti so schválením národného retrofitu v praxi - prezentácia...
Ing. Šedo IGAS, s.r.o. - Štatistiky 2018, 19  - prezentácia...
Ing. Július Csík IGAS, s.r.o. - Stručná informácia z výsledkov prvých priebežných overení pracovísk - prezentácia...

Diskusia:
  • v diskusii p. Demek upozornil na znížené poplatky za typové schválenie systému, za schválenie hromadnej prestavby
  • bolo vysvetlené, ktoré požiadavky predpisu EHK OSN č. 115 sú nahradené alternatívnymi skúškami a posúdeniami
  • podrobnejšie bolo vysvetlené zjednodušené rozširovanie rodiny vozidiel i rodiny komponentov v jestvujúcich retrofitných homologáciách podľa EHK OSN 115 prostredníctvom národného retrofitného systému
  • zo strany zúčastnených  dovozcov boli popísané počiatočné problémy pri prihlasovaní prvých vozidiel s národným retrofitným systémom
  • demontáž bude po zavedení novej legislatívy možná až po absolvovaní návštevy pracoviska (v prípade ak bola vykonaná dodatočná montáž a vozidlo je v inf. systéme) a získaní potvrdenia o demontáži. Následne však musí vozidlo bude musieť absolvovať zvláštnu TK a EK. Pracoviská upozornili, že problém na EK a TK nastane ak sa bude vyžadovať protokol o montáži u vozidiel, ktoré ho nemajú. V tom prípade by musel nasledovať proces prestavby  a u vozidiel, ktoré často majú príliš nízku zostatkovú hodnotu na to aby majiteľ vynakladal financie na prestavbový proces, ktorý by mal nasledovať by to znamenalo asi už iba odhlásenie
  • vzor Potvrdenia o demontáži plynového zariadenia ešte nie je vytvorený - bude upresnený metodickým pokynom do konca roku
  • zástupca Autogas Slovakia, spol. sr.o. navrhoval aby stránka informačného systému bola viac prispôsobená aj pre iné typy zariadení než len PC. Prekáža to najmä pri operatívnom schvaľovaní prestavby tam kde je proces nastavený na schvaľovanie držiteľom rozhodnutia. Ig. Šedo prisľúbil, že IGAS, s.r.o. bude hľadať riešenie.
Comments