ÚVOD‎ > ‎VŠETKY LINKY, ODKAZY‎ > ‎

Inštitúcie, úrady, združenia

Zobrazuje sa nasledujúci počet položiek: 5
NazovPopis
Zoradiť 
 
Zoradiť 
 
NazovPopis
Štátny dopravný úrad, MDPT SR Štátny dopravný úrad, MDPT SR - tvorba legislatívy, dopravná politika v cestnej doprave 
Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunik Zoznam kontaktov na obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 
Združenie ENGVA Združenie ENGVA predstavuje európske združenie pre pohon vozidiel CNG 
IANGV International Association for Natural Gas Vehicles - medzinárodné združenie pre CNG v motorových vozidlách 
Global autogas industry network Stránka svetovej asociácie pre oblasť pohonu plynom LPG 
Zobrazuje sa nasledujúci počet položiek: 5
Comments