Pracoviská, montážne dielne

Kde nájdem pracoviská, montážne dielne

Zoznam aktuálne oprávnených pracovísk je uvedený na našej stránke www.datagas.sk
Zriadenie nového pracoviska, dielne montáže plynových zariadení

Montáž, demontáž plynového zariadenia môže vykonať len oprávnené pracovisko montáže plynových zariadení s technikom, ktorý ma platné osvedčenie na montáž plynového zariadenia. Takisto musí mať pracovisko podpísanú zmluvu s dovozcom o dodávke typu plynového zariadenia, ktoré chce montovať. Zoznam dovozcov nájdete v rubrike "Linky, odkazy". Podrobnejšie informácie nájdete v zákone 725/2004 Z.z. Podmienky na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení:
- § 87 Podmienky na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení
- § 88 Povinnosti oprávnenej osoby montáže plynových zariadení
- § 89 Podmienky na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení
- § 91 Základné školenie a zdokonaľovacie školenie
- § 93 Montáž plynových zariadení § 96
Legislatívu hľadajte na www.slov-lex.sk.
Comments