Dovoz jednotlivého automobilu na plyn

Dá sa prihlásiť dovezené auto už prestavané na LPG?

Áno. Dodatočne sa už neschvaľuje. Z dokladov z krajiny pôvodu z EÚ však musí jasné, či bolo na toto palivo schválené.
Ako postupovať pri schvaľovaní súkromne dovážaného vozidla s pohonom na plyn

Jednotlivo dovezené vozidlá vybavené plynovým zariadením majú skutočnosť o vybavení plynovým zariadením uvedenú obvykle len v rubrike druh paliva (napr. BA 95B + LPG). Tieto plynové zariadenia sa už dodatočne neschvaľujú a zároveň od prevádzkovateľa takéhoto vozidla nie je potrebné predkladať protokol o montáži plynového zariadenia (nakoľko montáž plynového zariadenia nebola vykonaná v SR) ani protokol o technickej kontrole plynového zariadenia (nakoľko povinnosť podrobiť plynové zariadenie pravidelnej technickej kontrole plynového zariadenia neplatí dátumom nadobudnutia účinnosti zákona č. 725/2004 Z. z. t.j. 01.marca.2005). (Prevzaté zo stránky MDPT SR)
Comments