Kontrola auta na LPG,CNG

Je potrebný protokol o pravidelnej kontrole LPG, CNG auta?

Pravidelná ročná kontrola plynového zariadenia v LPG, CNG vozidle v zákone ani v nadväzujúcej legislatíve nie je stanovená. Neznamená to však že nie je potrebná - pozrite si sprievodnú dokumentáciu k LPG, CNG systému vo Vašom automobile.

Je potrebný protokol o pravidelnej kontrole plyn. zariadenia LPG, CNG auta?

Pravidelná ročná kontrola plynového zariadenia v LPG, CNG vozidle v zákone ani v nadväzujúcej legislatíve nie je stanovená.

Neznamená to však že nie je potrebná - pozrite si sprievodnú dokumentáciu k LPG, CNG systému vo Vašom automobile a udržiavajte systém vozidla v ekonomickom a bezpečnom stave.