PRACOVISKÁ‎ > ‎

Obsaditeľnosť

uverejnené 21. 2. 2017, 8:31 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 13. 5. 2019, 6:28 používateľom info igas ]
Pri vozidlách kategórie M1 je počet miest na sedenie obmedzený podľa vzorca:
Obsaditeľnosť (súčet počtu miest na sedenie) =  (najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla
– (prevádzková hmotnosť  vozidla  po  prestavbe -75))  / 75. 
Z výslednej  hodnoty  obsaditeľnosti  je  potrebné  uvažovať  len celočíselnú hodnotu. Ak je táto nižšia ako pôvodná obsaditeľnosť (súčet počtu miest na sedenie vozidla pred prestavbou – údaje uvedené OE), stanoví sa ako nová obsaditeľnosť vozidla.

Pri vozidlách kategórie N1 je počet miest na sedenie obmedzený podľa vzorca:
Mcelk – (Mprev + N x 68) > N x 68
Mcelk – najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla z OE
Mprev  – prevádzková hmotnosť vozidla zvýšená o hmotnosť plynového zariadenia
N – počet miest na sedenie z OE – 1
Pri prestavbe vozidiel kategórie N1 montážou plynového zariadenia platí, že ak prevádzková hmotnosť vozidla
po prestavbe nie je postačujúca pre splnenie vyššie uvedenej nerovnosti, je nutné rátať so znížením počtu miest
na sedenie aj napriek tomu, že podľa vzorca na výpočet obsaditeľnosti vychádza pôvodná obsaditeľnosť.

Výpočet obsaditeľnosti tu...
Comments