EK OSN 110

Názov predpisu:
Jednotné ustanovenia pre homologizáciu:
I. HOMOLOGIZÁCIU ŠPECIFICKÉHO ZARIADENIA VOZIDIEL KATEGÓRIE M A N, KTORÉ POUŽÍVAJÚ VO SVOJOM POHONNOM SYSTÉME SKVAPALNENÝ ROPNÝ PLYN
II. HOMOLOGIZÁCIU VOZIDIEL KATEGÓRIE M A N VYBAVENÝCH ŠPECIFICKÝM ZARIADENÍM UMOŽŇUJÚCIM POUŽIŤ SKVAPALNENÝ ROPNÝ PLYN VO SVOJOM POHONNOM SYSTÉME, VZHĽADOM NA MONTÁŽ TAKÉHOTO ZARIADENIA

Posledné konsolidované znenie: 
Rev.3  - SK - ENG

Doplnky a opravy k tomuto zneniu:
Rev.3 - Amend.1 - SK - ENG
Rev.3 - Amend.2 - SK - ENG
Rev.3 - Amend.3 - SK - ENG
Rev.3 - Amend.4 - SK - ENG
Rev.3 - Amend.5 - SK - ENG
Rev.3 - Amend.6 - SK - ENG
Rev.3 - Amend.7 - SK - ENG

Rev.4 - Revízie neboli vydané*
Rev.4 - Amend.1 - SK - ENG
Rev.4 - Amend.1 - SK - ENG

Rev.5 - Revízie neboli vydané*
Rev.5 - Amend.1 - SK - ENG
Rev.5 - Amend.2 - SK - ENG
Rev.5 - Amend.3 - SK - ENG

Rev.6 - Revízie neboli vydané*
Rev.6 - Amend.1 - SK - ENG
Rev.6 - Amend.2 - SK - ENG

* Neboli vydané ku dňu 10.2.2021
Comments