MOTORISTI

Budúcnosť LPG v značke DACIA

uverejnené 26. 7. 2017, 3:04 používateľom Viliam Šedo

Podľa zástupcu koncernu Renault značka DACIA momentálne do budúcnosti nepočíta s výrobou hybridov, či elektromobilov.

„V súčasnosti je to pre Daciu príliš drahá technológia. Pre udržanie nízkej ceny musíme využívať osvedčené technológie. Takmer nulové emisie oxidov dusíka (NOX) sa nám darí dosahovať vďaka LPG,“ povedal Mariotte.

Dacia preto už vo Francúzsku ponúka možnosť LPG pohonu pri všetkých svojich modeloch, vďaka čomu sa oproti spaľovaciemu motoru znižujú emisie o 12 percent a náklady na prevádzku o 40 percent.

Celý článok na www.sme.sk

Najperspektívnejším alternatívnym pohonom pre nákladiaky CNG

uverejnené 7. 7. 2017, 3:20 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 7. 7. 2017, 3:21 ]

Vďaka vybudovanej sieti plničiek a lacnejšiemu palivu ostáva zatiaľ najperspektívnejším alternatívnym pohonom pre nákladiaky stlačený zemný plyn (CNG).

Konštatuje sa v článku o vodíkovom pohone kamiónov, ktorý nedávno prezentovala Toyota. Zaujímavý článok okrem tohto konštatovania porovnáva na videu akceleráciu kamiónu s vodíkovým a s dieslovým pohonom, ktorý najdete na www.sme.sk.

Video:

Nákup áut s alternatívnym pohonom do štátnej správy v ČR

uverejnené 30. 5. 2017, 4:13 používateľom Viliam Šedo

Každé štvrté auto, ktoré kúpia štátne úrady v ČR po 1. septembri tohto roka, má jazdiť na iné palivá ako naftu alebo benzín. Počíta s tým návrh nariadenia, ktoré zverejnilo ministerstvo pre miestny rozvoj. Štát tak chce splniť svoj dlhoročný záväzok, že bude nakupovať aj autá, ktoré produkujú menej emisií.

Podľa nariadenia musí každý verejný obstarávateľ vydeliť počet áut, ktorá chce zaobstarať, štyrmi a zaokrúhliť na celé čísla dole. Potom mu vyjde potrebný počet áut na alternatívny pohon, ktorá musí kúpiť.

Štát v nariadení považuje za vhodné autá na stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený ropný plyn (LPG), hybridný pohon, elektrické vozidlá (klasická hybridný a plug-in hybridný), čisto elektrické vozidlá, vozidlá na zmesné motorové palivo E85 či čisté biopalivo a konečne autá na vodík.

Zdroj, celý článok: ekonomika.idnes.cz

LPG - alternatívne palivo číslo 1

uverejnené 12. 5. 2017, 5:10 používateľom info igas

LPG ako alternatívne palivo má v premávke najväčšie počty vozidiel. Má dostatok dostupných čerpacích staníc i cena paliva je už roky velmi priaznivá.
Vývoj cien LPG

Z grafu je jasné že vo všetkých štátoch EÚ je cena LPG asi polovičná ako u nafty, alebo benzínu a tento stav už trvá roky.
Priaznivé je tiež že i servisy už majú slušnú odbornú úroveň znalostí a technických možností pri prestavbách automobilov v prevádzke.
Zoznam oprávnených servisov nájdete na stránke www.datagas.sk (Vstup pre verejnosť a klik na mapku v záhlaví  tabuľky).

PROBUCARD pomôže s poistením prestavaného nového vozidla na LPG

uverejnené 12. 4. 2017, 1:32 používateľom info igas   [ aktualizované 12. 4. 2017, 6:45 ]

U nového vozidla môže byť problém s reklamáciou vozidla, ktoré je ešte v záručnej dobe a bolo prestavané na plyn. Riešiť by to malo poistenie vrámci karty Probucard - viac v článku TASR tu...

Koniec dieselov, voľte benzínový motor + LPG alebo CNG

uverejnené 19. 3. 2017, 10:01 používateľom info igas   [ aktualizované 27. 3. 2017, 1:12 používateľom Viliam Šedo ]

Zavedený trend kupovať si auto s naftovým motorom už zrejme nemá dlhú životnosť. Aj naše mestá uvažujú o zavedení nízkoemisných zón. O pár rokov môžeme byť svedkami toho, ako sa ľudia začnú zbavovať naftových áut - preto, lebo sa s nimi nemôžu pohybovať v mestách, kde žijú alebo pracujú.
Ekonomiku naftového motora Vám pomôže zabezpečiť kombinácia benzínový motor+LPG alebo CNG. Táto kombinácia je lepšia aj pre krátke jazdy so studeným motorom čo je typické pre jazdu po po meste.
Viac v článku na www.sme.sk

Kupujete auto na plyn LPG, CNG?

uverejnené 31. 5. 2016, 2:19 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 31. 5. 2016, 3:11 ]

Ak kupujte vozidlo s pohonom na plyn nezabudnite si vyžiadať od autobazáru, alebo pôvodného majiteľa vozidla protokol o prestavbe vozidla na plyn, alebo staršie Potvrdenie technickej spôsobilosti vozidla na plyn.
Ak nebolo prestavované v v SR,  čo si môžete overiť pomocou VIN čísla na www.datagas.sk, tak sa pýtajte či Vám môže doložiť, že ide vozidlo s pohonom na plyn od výrobcu, alebo bolo dovezené zo zahraničia so schváleným plyn. zariadením.
Bez dokladov by Vám vozidlo autobazár, alebo vlastník vozidla predať nemal. V prípade ak sa tak stalo, pýtajte si od neho financie potrebné na to, aby ste uviedli do legislatívne vyhovujúceho stavu.

Dostupnejší priamy vstrek LPG cez benz. vstrekovače?

uverejnené 14. 4. 2016, 7:05 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 14. 4. 2016, 7:06 ]

Zdá sa že zoznam dodávateľov systémov umožňujúcich vstrekovanie kvapalného LPG priamo cez benzínové vstrekovače sa čoskoro rozšíri i o poľských výrobcov.

Na tohtoročnom GasShow 2016 vo Varšave svoje riešenia predstavili firmy LGItech a DGI.

LGItech na svojej stránke tvrdí že jeho výrobok je použiteľný pre všetky typy vozidiel. Inak je však jeho stránka www.lgitech.pl pomerne chudobná na ďalšie informácie či obrázky jednotlivých komponentov.

Uvidíme či a ako skoro sa s týmito plynovými zariadeniami stretneme v Slovenskej republike.
Zdroj: www.gazeo.pl a www.lgitech.pl

Ako získať opis protokolu o montáži

uverejnené 8. 1. 2016, 6:37 používateľom info igas   [ aktualizované 29. 2. 2016, 3:00 používateľom Viliam Šedo ]

Či má Vaše vozidlo plynové zariadenie (PZ) zaevidované si môžete overiť v informačnom systéme. Dozviete sa tu kto vozidlo prestaval a akú značku a typ PZ vo vozidle máte mať.
Do políčka v dolnej časti formulára na stránke www.datagas.sk zadajte VIN číslo z osvedčenia o evidencii Vášho vozidla.Postup ak sa vozidlo v databáze nachádza, ale pracovisko už nemá oprávnenie nájdete tu...
Postup ak sa vozidlo v nenachádza, postup nájdete tu...  pod bodom B.

AKÉ AUTOMOBILY MÔŽETE PRESTAVAŤ NA LPG, CNG?

uverejnené 22. 7. 2015, 10:34 používateľom Viliam Šedo   [ aktualizované 21. 9. 2015, 6:57 ]

Najjednoduchšie je ak je prestavba Vášho auta schválená hromadne v SR.

Zoznam hromadne schválených typov nájdete na stránke serveru www.datagas.sk, v číselníkoch.

Ak pre Vaše vozidlo nie je hromadne schválená prestavba na LPG, CNG máte možnosť nechať si ju schváliť jednotlivo na Vašom obvodnom dopravnom úrade (OÚD). Prestavbu realizujete:
  • medzinárodne schváleným systémom pre Vaše auto podľa EHK OSN (retrofit)- zoznam na stránke www.plyn.doauta.sk v kroku 2 (údaje bez záruky z našej strany)
  • alebo jednotlivo - niektorým zo systémov LPG, CNG
Tento postup je administratívne i technicky o niečo zložitejší, avšak je cestou aby do akéhokoľvek Vášho vozidla mohla byť prestavba realizovaná.

Aký je postup pri schvaľovaní?

Ak je prestavba Vášho vozidla na LPG, CNG  auta schválená hromadne stačí iba s náležitými dokumentmi prestavbu zájsť na OÚD. Prestavbu neodkladne oznámte OÚD do 7 dní.
V prípade jednotlivej prestavby je postup trochu zložitejší a je k dispozícii viac alternatív. Pred prestavbou zájdite poradiť na pracovisko montáže plynových zariadení.

Kde nájdete servis na prestavbu na LPG, CNG?

Prestavbu Vám smie realizovať len v SR oprávnený servis (pracovisko) na montáž LPG CNG systémov do vozidiel.
Zoznam pracovísk nájdete na stránke www.datagas.sk.

Zoznam čerpacích staníc na plyn LPG, CNG

Zoznam čerpacích staníc propan bután LPG na www.plyn.doauta.sk
Zoznam čerpacích staníc na zemný plyn CNG na www.plyn.doauta.sk

Oplatí sa prestavba na plyn?

Okrem nižšieho zaťaženia emisiami (najmä CO2 a častice) a zníženia závislosti od jedného druhu paliva - prináša prestavba na plyn i ekonomický profit.

V zahraničí rastie podiel spotreby tohto paliva, obavy zo zmien v spotrebnej dani nie sú opodstatnené. Politika EÚ sa opiera o tzv. "zelené" technológie a energiu.

Úspora sa kedysi počítala na 1 korunu na kilometer. Na výpočet môžete použiť túto tabuľku  (vstupné údaje su v zelených políčkach)

1-10 of 10