KONTAKT

IGAS, s.r.o.

Technická služba MDPT SR pre montáž plynových zariadení

Sídlo technickej služby: 
IGAS, s.r.o, Dlhá 191/44, Žilina 010 09 Bytčica 

Email: 
igas(zavinac)igas(bodka)sk

Telefón:
Nevykonávame prestavby ani servis vozidiel. Prosíme aby ste otázky týkajúce sa vykonania prestavby, alebo servisu riešili najskôr priamo s pracoviskami - zoznam tu(vstup pre verejnosť) 

Ing. Viliam Šedo, riaditeľ spoločnosti   00421-910-907667, igas(zavinac)igas(bodka)sk
Ing. Július Csík, zást. riaditeľa, overovanie pracovísk 00421-910-907657, csik(zavinac)igas(bodka)sk
Mgr. Martin Vatrta, školenia technikov, 00421-910-907687, vatrta(zavinac)igas(bodka)sk
Ing. Zuzana Csíková, technik, distribúcia tlačív, fakturácia 00421-918-716756, csikova(zavinac)igas(bodka)sk
Mgr. Darina Šedová, technik, aut. inf. systém, evidencia montáží, technikov, pracovísk, opisy protokolov, technik(zavinac)igas(bodka)sk

Opisy protokolov o montáži - najskôr si prečítajte - tu...  0918-716756 (9,00-15,30)

Inšpekcia nádrží na LPG, CNG - zoznam inšpektorov kliknite tu... (9,00-15,30)

Ďalšie údaje o spoločnosti:
IČO: 36 441 201
DIČ: 2022165959
IČ DPH: SK 2022165959
Obchodný register:Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č.: 17313/L, 
Živnostenský register: Číslo živnostenského registra: 580-34503
Podstránky (1): Ochrana osobných údajov
Comments