COVID-19

po usmernení zo strany ministerstva dopravy Vás informujem, že činnosť servisu i montáže  plynových zariadení, ktoré sú súčasťou automobilov je možné považovať za autoservisnú činnosť a prevádzkovať ju od 30.3.2020.
V opatrení Číslo: OLP/3461/2020 z 21.04.2020 sa prvýkrát vyskytla priama zmienka o výnimke na prácu pre pracoviská montáže plyn. zariadení aj zo strany ÚVZ SR, ktorý vydáva opatrenia ku Covid-19 kríze.
Autoservisná činnosť bola povolená ako výnimka opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  č. OLP/2596/2020 zo 16.3.2020 .
Naša technická služba je takisto, vzhľadom na charakter tejto činnosti obmedzene povolená (s výnimkou školiacich a skúšobných činností)

Je treba zdôrazniť, že pracovisko musí  pracovať v sprísnenom hygienickom režime podľa najnovších nariadení vlády a opatrení Úradu verejného zdravotníctva.
K dnešnému dňu to podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2777/2020 z 29.3.2020 znamená:
Pracoviská s účinnosťou od 30. marca do odvolania umožnia, respektíve zabezpečia: 
  • vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.)
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
  • v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre/počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky
  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.
Ing. Viliam Šedo
riaditeľ technickej služby
IGAS, s.r.o.

Ďalšie informácie:
- pokiaľ Vaše osvedčenie technika stratilo platnosť  - postupuje sa podľa tohto stanoviska ministerstva dopravy a výstavby
- pokuty za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu v čase mimoriadnej situácie budú odpustené
okresné úrady od 16.3.2020 pracujú v mimoriadnom režime.  Skrátené sú úradné hodiny a vstup len s rúškom.
- zmena zákona č.106/2018 Z.z. v súvislosti s COVID 19 sa nachádza v čl. XIV- tu... Týka sa povinnosti na prihlásenie vozidla, platnosti technickej a emisnej kontroly pravidelnej, platnosti osvedčenia technika montáže plyn. zariadení - pokiaľ uplynie počas krízovej situácie, predlžuje sa  o šesť mesiacov, pravidelné priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie montáže plynových zariadení, ktoré sa malo vykonať počas krízovej situácie a nebolo vykonané, sa vykoná do šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie,

Comments